Powerframe Technology

DIŞTA POWERFRAME®.

İÇTE GERÇEK GÜÇ.

KULLANIM KOŞULLARI

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN

Bu Web sitesi (Web Sitesi), Clarios tarafından değiştirilmiş şekliyle, aşağıdaki kullanım koşullarına (Kullanım Koşulları) tabi olmak suretiyle Clarios tarafından sağlanmaktadır. Bu Web Sitesini veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir uygulamayı kullanarak bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Web Sitesi; ticari markalar, hizmet markaları, telif hakkına tabi materyaller ve Clarios ve diğer kişilere ait başka içerikler (İçerik) içermektedir. Sizinle Clarios arasında, tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere Web Sitesinde yer alan tüm içeriğin tek sahibi Clarios firmasıdır. Kopyalanan ekranlardaki tüm logo, marka veya diğer işaretlerin kalması ve basılı kopyadan çıkarılmaması koşuluyla, sadece kişisel kullanımınız veya kayıtlarınız için Web Sitesinin bir bölümü olarak görünen her bir ekranın bir kopyasını yazdırmak haricinde, İçeriği veya herhangi bir bölümünü herhangi bir amaçla indiremez, kopyalayamaz veya kaydedemezsiniz. Bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilen durumlar haricinde, içeriği Clarios’ün önceden yazılı izni alınmaksızın değiştiremez, kopyalayamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, aktaramaz, uyarlayamaz veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

KULLANICI İÇERİĞİ

Veriler, metinler, dosyalar, grafikler ve Web Sitesine aktardığınız veya Clarios’a verdiğiniz diğer tüm materyaller (Gizlilik İlkeleri ile düzenlenen kişisel bilgiler haricinde), Kullanıcı İçeriği adıyla anılır. Kullanıcı İçeriğini Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla aktararak, ilgili Kullanıcı İçeriğinin aktarımının, doğruluğunun, eksiksizliğinin, mülkiyetinin ve yayınlanmasının tek sorumlusu olduğunuzu ve Clarios’ün Kullanıcı İçeriğini aktarmanızdan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı İçeriğini Clarios’a aktararak veya Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla kullanılabilir hale getirerek, Clarios’a ilgili Kullanıcı İçeriğini tamamen veya kısmen kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme ettirmek, bu içeriğin türevi olan çalışmalar oluşturmak, Kullanıcı İçeriğini dağıtmak ve sergilemek ve/veya diğer çalışmalara herhangi bir şekil, medya veya teknoloji olarak dahil etmek için telife tabi olmayan, dünya genelinde, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan ve tamamen alt lisanslandırılabilir bir hak ve yetki vermiş, ayrıca ilgili Kullanıcı İçeriğine ilişkin “ahlaki haklardan” feragat etmiş olursunuz.

Clarios, Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla yayınlanan veya kullanılabilir hale getirilen Kullanıcı İçeriğini izlemez, gözden geçirmez veya düzenlemez. Ancak Clarios kendi hükmüne göre bu Kullanım Koşullarına uymayan, yasadışı olan veya diğer bir şekilde istenmeyen, uygunsuz veya yanlış olan tüm Kullanıcı İçeriklerini sadece kendi takdirine bağlı olarak tamamen veya kısmen reddetme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Clarios, Kullanıcı İçeriğine ilişkin herhangi bir karar, karar eksikliği veya düzenleme ya da kaldırma konusunda yaşanan bir gecikmeden sorumlu değildir.

DAVRANIŞ KURALLARI

Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla i) herhangi bir taraf veya kişinin mülkiyet haklarını ihlal eden, (ii) yasadışı, zararlı, tehditkar, kötüleyici, taciz edici, küçültücü, müstehcen, aldatıcı, sahte, cinsellik içeren, nefret içeren veya diğer bir kişinin gizliliğine müdahale eden, (iii) bir kişi ya da grubu ırk, etnik köken, cinsiyet, din, cinsel eğilim, yaş veya engelli olma sebebiyle mağdur eden, taciz eden, küçük düşüren veya tehdit eden, (iv) istenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon materyali, "istenmeyen posta", "zincirleme mektuplar" veya diğer herhangi bir şekilde taciz içeren veya (v) herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işlevini kesintiye uğratabilecek, bozabilecek veya sınırlayabilecek ya da benzeri bir yıkıcı faaliyete katkıda bulunabilecek bir yazılım virüsü veya diğer bir bilgisayar kodu, dosya ya da program içeren Kullanıcı İçeriklerini kesinlikle aktaramazsınız.

Ayrıca (i) herhangi bir kişi veya kuruluşmuş gibi davranmamayı veya bir kişi veya kuruluşla ilişkinize dair yanlış beyanda veya taahhütte bulunmamayı, (ii) Kullanıcı İçeriğini, söz konusu içeriğin kaynağını saklayacak şekilde tahrif etmemeyi veya diğer bir şekilde değiştirmemeyi, (iii) Web Sitesine veya Web Sitesine bağlı sunucu veya ağlara müdahale etmemeyi veya bunları bozmamayı ya da Web Sitesine bağlı ağların gerekliliklerine veya ilkelerine uymazlık etmemeyi, (iv) Web Sitesine sızmamayı, yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamayı veya Web Sitesinin bütünlüğünü tehlikeye atmamayı, (v) Web Sitesi Kullanıcılarına ilişkin bilgileri veya başka kişiler tarafından Web Sitesinde yayınlanan Kullanıcı İçeriğini toplamamayı veya depolamamayı veya bu bilgileri Web Sitesinin amacına uygun olmayan bir amaçla kullanmamayı veya (vi) geçerli yerel, devlet, ulusal veya uluslararası hiçbir kanun veya yönetmeliği ihlal etmemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

BAĞLANTILI SİTELER

Clarios, üçüncü taraf Web sitelerine veya uygulamalarına (Bağlantılı Siteler) bağlantılar verebilir. Bağlantılı Siteler, her zaman Clarios tarafından gözden geçiriliyor, kontrol ediliyor veya inceleniyor olmayabilir. Her bir Bağlantılı Site, kendine ait kullanım koşullarına ve gizlilik ilkelerine sahip olabilir.Kullanıcı, bir Bağlantılı Siteyi kullanırken bu koşul ve ilkeleri bilmeli ve tümüne uymalıdır.

Clarios, hiçbir Bağlantılı Sitenin içeriğinden, kullanılabilirliğinden, ilkelerinden ve uygulamalarından veya bu sitelerde bulunan ek bağlantılardan sorumlu değildir. Bu bağlantılar, Clarios’un Bağlantılı Kaynakları veya herhangi bir şirket ya da hizmeti desteklediği anlamına gelmez.

GİZLİLİK İLKELERİ

Bu Kullanım Koşullarına atıfla dahil edilen Gizlilik İlkelerimizi okumanızı önemle tavsiye ederiz.

GARANTİ FERAGATI

BU WEB SİTESİ "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR ŞEKLİYLE," AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL VERİLMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR. CLARIOS, YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, (i) WEB SİTESİNİN VE WEB SİTESİNDE BULUNAN İÇERİĞİN KULLANILABİLİRLİĞİNE, DOĞRULUĞUNA, UYGUNLUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, GÜNCELLİĞİNE VEYA FAYDALILIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDEN VE (ii) SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BERABER ZAPTA KARŞI TEMİNAT, İHLAL ETMEME GARANTİSİ, PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA KOŞULU VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜM GARANTİLERDEN ÖZEL OLARAK FERAGAT ETMEKTEDİR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

CLARIOS, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, ANA ŞİRKETLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, VARİSLERİ VEYA YETKİLİLERİ, CLARIOS VEYA TEMSİLCİSİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, ETKİ ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN HİÇBİR TARAFA KARŞI (i) DOLAYLI, DOĞRUDAN, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN, TESADÜFİ VEYA SONUCA BAĞLI ZARARLARDAN (SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARİ KÂRIN KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, PROGRAM VEYA DİĞER BİLGİLERİN KAYBI VE BENZERİ DAHİL OLMAK ÜZERE) VEYA WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNDEN, KULLANIMINDAN, WEB SİTESİNE BAĞLI HAREKET ETMEKTEN VEYA WEB SİTESİNİN KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN DİĞER HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

TAZMİNAT

Bu Web Sitesini kullanarak, Clarios’u, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, direktörlerini ve çalışanlarını, Web Sitesini kullanımınızdan, bu Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesinden veya Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla aktardığınız tüm Kullanıcı İçeriğinden herhangi bir şekilde doğacak makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm zarar, sorumluluk, maliyet ve masraflara karşı savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve her türlü zarardan koruyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ

Herhangi bir bilgi veya diğer bir materyalin Sitede telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen PowerFrame@jci.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-posta veya diğer bir yazılı bildirim göndererek irtibata geçiniz:

-ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip kişinin elektronik veya fiziksel imzası;

-ihlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi çalışmanın tanımı;

-materyalin Web Sitesinde bulunduğu yerin açıklaması;

-adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

-tartışmalı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine ilişkin iyi niyetli düşüncenizin beyanı;

-bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisini haiz olduğunuza dair tarafınızca verilmiş yeminli ifade.

GEÇERLİ KANUNLAR/YETKİLİ MAHKEME

Bu Web Sitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ofislerimizden kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Bu Web Sitesine diğer konumlardan erişen kişiler, bu erişimi kendi inisiyatifleri doğrultusunda sağlamakta olup, yerel kanunlara uymaktan sorumludur. Bu Kullanım Koşulları ve Web Sitesini kullanımınız, yasalar çatışması kuralları hariç olmak üzere Wisconsin eyaleti kanunları tarafından düzenlenmektedir. Bu Web Sitesini kullanarak, (i) Clarios’a yöneltilen veya Web Sitesini kullanımınızla herhangi bir şekilde ilgili olan tüm iddia veya anlaşmazlıkların sadece Wisconsin Eyaleti’nde bulunan ve Milwaukee, Wisconsin’e en yakın olan eyalet mahkemesinde veya federal mahkemede ve (ii) söz konusu anlaşmazlıkla bağlantılı olarak kişisel yargı bölgesi uygulaması halinde Michigan Eyaleti mahkemelerinde çözümleneceğini kabul etmiş ve bu koşullara rıza göstermiş sayılırsınız.

KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Clarios, bu Kullanım Koşullarını sadece kendi takdirine bağlı olarak, fiili bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Yapılan tüm değişiklikler, Web Sitesinin bu sayfasında gösterilecektir. Bu Kullanım Koşullarında yapılması olası değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmeniz önemle tavsiye edilir. Yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, bütün bu değişikliklerin bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir.